Park och trädgård

Vi skapat många olika utemiljöer med god framgång. Vi vänder oss till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag, kommuner och företag.

Projekten är mycket varierande i omfattning från koloniträdgården till villatomter, Herrgårdsanläggningar, innergårdar till bostadsrätter/hyresrätter, takterasser, kommunala anläggningar som parker, lekplatser, skolgårdar och förskolor m.m.

Idag är det viktigt att utemiljö är genomtänkt och välkomnande så att omgivningen känns attraktiv, trivsam, intressant och trygg. Det är ofta det första intrycket som skapar intresse för var man kan tänka sig bo och arbeta.

Lika viktigt är att anpassa miljön så att funktionshindrade känner sig bekväma och trygga samt att barnen har en spännande och säker grönyta att leka på.

Ett felaktigt växtval gör att underhållet kan bli onödig dyrt under lång tid. Genom att se över Er utemiljö/trädgård och ge förslag till förändringar så förenklas underhållet och utemiljön blir attraktiv och inbjudande att vistas i.