Lekplatsbesiktningar

Joakim Ohlsson är Certifierad besiktningsman avseende platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap enligt SS-EN 1176-1177. Besiktningsmannen genomgår årligen uppdateringar av gällande standard avseende leksäkerhet. Alla utförda protokoll granskas årligen av ett oberoende certifieringsorgan.

Vi genomför vi årligen ca 400-500 besiktningar av lekplatser vid skolor/förskolor, allmänna lekplatser m.m. Vidare så genomför vi även säkerhetsbesiktningar av lekland.

Läs vad som gäller vid en säkerhetsbesiktning av lekplats (pdf)