Om företaget

Park & Trädgårdskonsult i Värmland AB bildades den 22 November 2004 av Joakim Ohlsson.

Park & Trädgårdskonsult i Värmland AB projekterar attraktiva utemiljöer i alla former. Vi erbjuder Er professionell konsultation inom park och trädgårdsområdet och med mer än 20-års erfarenhet av gröna frågor, allt från gestaltning till skötsel och underhållsåtgärder skapar vi tillsammans en attraktiv och trivsam utemiljö.

Sedan starten 2004 har Vi skapat många olika utemiljöer med god framgång. Vi vänder oss till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag, kommuner och företag.

Projekten är mycket varierande i omfattning från koloniträdgården till villatomter, Herrgårdsanläggningar, innergårdar till bostadsrätter/hyresrätter, takterasser, kommunala anläggningar som parker, lekplatser, skolgårdar och förskolor m.m.

Idag är det viktigt att utemiljö är genomtänkt och välkomnande så att omgivningen känns attraktiv, trivsam, intressant och trygg. Det är ofta det första intrycket som skapar intresse för var man kan tänka sig bo och arbeta.

Lika viktigt är att anpassa miljön så att funktionshindrade känner sig bekväma och trygga samt att barnen har en spännande och säker grönyta att leka på.

Ett felaktigt växtval gör att underhållet kan bli onödig dyrt under lång tid. Genom att se över Er utemiljö/trädgård och ge förslag till förändringar så förenklas underhållet och utemiljön blir attraktiv och inbjudande att vistas i.

Om verksamheten

Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom landskapsarkitektur-, trädgårds-, park- och kulturmiljövård. Bolaget skall dessutom bedriva besiktnings-, utbildnings- och förmedlingsverksamhet inom nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet.

Är certifierad besiktningsman avseende platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap.

Miljöpolicy

  • Att tillämpa miljölagstiftning/förordningar.
  • Att använda miljövänliga transportfordon samt drivmedel.
  • Att använda miljövänligt kontormaterial/papper m.m.
  • Att använda miljöcertifierade/godkända kontorsmaskiner.
  • Att föreslå och arbeta med miljömärkta varor och tjänster.
  • Att alltid ha miljötänkande i val av föreslagna produkter.
  • Att arbeta med tillgänglighetsfrågor på ett naturligt sätt.
  • Att ha kontinuerlig uppföljning av företagets miljöpolicy.